ادامه جلسات کرسیهای آزاداندیشی (سبک ایرانی اسلامی )

 جناب آقای هادوی فرمودند: برای فرهنگ و تمدن یک ویژگی خاص وجود دارد و آن ترکیبی بودن آن می باشد که بعدها به صورت یک خواستگاه در آمد و با برداشت های خاصی که از مذهب وجود داشت اجازه بروز و ظهور اندیشه ی ناب ایرانی داده نشد. ولی با این وجود فرهنگ ایرانی هیچوقت سر ناسازگاری با ایده ی بزرگ و اندیشه ی اسلامی را نداشته است. و بین تمام امت های بزرگ اسلامی از آغاز قرن هفتم میلادی تا امروز بالاترین فداکاری و تلاش را در نشر اندیشه ی اسلامی داشته و تفسیرهای عمیق از خود ارائه داده است .

 هچنین می فرمایند: بعضی  فرهنگ و تمدن ایرانی را در برابر فرهنگ و تمدن غربی و یا فرهنگ اسلامی قرار داده اند، که همین تقابل باعث شده است که حکومت ها اجازه تأمّل در فرهنگ ایرانی را ندهند . به عنوان مثال:  دین زرتشت و کتاب اوستا از جمله خواستگاه ها و نقطه های عطف و آغاز یک تفکّر و یک فرهنگ نه تنها در فلات ایران بلکه در ماوراءالنهر آثار خودش را به جا گذاشته است. و بعد ها همین تفکّر به اشکالی دیگر در اروپا هم تأثیر گذار بوده است . 

امروز چه به لحاظ جغرافیایی و تاریخی و چه به جهت گستره ی جوامع انسانی فرهنگ ایرانی بسیار قابل توجّه و اندیشه است و طرح این اندیشه هم نباید به گونه ای باشد که در برابر اندیشه ی اسلامی قرار بگیرد. بلکه این اندیشه اسلامی که توسط پیامبر اعظم به ظهور رسیده است را اگر از منظر جامعه شناسی در نظر بگیریم بی رابطه با اندیشه های قبل ایران نبوده است و ایرانی ها با اندیشه ی اسلامی که ادامه ی ادیان ابراهیمی است بیگانه نبودند و با آن آشتی داشتند

حاج آقا اسفندیاری:

ایشان در ادامه صحبت های جلسه قبل که در باره ی مفهوم شناسی و چرایی سبک ایرانی واسلامی بود فرمودند: متأسّفانه ما گرفتار افراط و تفریط شده ایم. تفریط اینکه آنچه از اسلام آمده است باید مبنا قرارگیرد. و از طرف دیگر در تقابل با فرهنگ اسلام؛ فرهنگ ایرانی را آنچنان بالا می برند که جایی برای فرهنگ اسلام نباشد، درحالیکه اگر صادقانه نگاه کنیم در زمان کورش زندگی طبقاتی بود. گروهی خاص حق یادگیری نوشتن و خواندن داشتند و اکثریت نه،و اگر فرهنگ ایرانی غنی و ترکیبی بوده است چرا درطی دوهزارسال؛ در فرهنگ پس رفت داشته ایم.

کتاب هایی مانند تورات و انجیل تحریف شده اند چه برسد به کتاب هایی که موسوم به تاریخ زمان قدیم ایران است.

تفکّرتفکیکی ازهرگونه که باشد مذموم است. چه از طرف حوزه و چه ازطرف ملّی گرایان. و در ضمن لازم به یادآوری است هرزمانی که جنگ بین حق و باطل بوده است ملّی گرایان پنهان شده اند و یا آن کسانی که سخن از ملّی گرایی و فرهنگ ایرانی دوهزارساله می زنند از همه بیشتر شیفته ی فرهنگ غرب می باشند. و اگر هم بخواهیم مرزها هم بسته باشد و تبادل فرهنگی صورت نگیرد، یک توهّم است.

در مورد ترکیبی بودن فرهنگ ایران باید بگوییم:«نه تنها فرهنگ ایران بلکه فرهنگ همه ی جهانِ بشریّت ترکیبی است.» .

باید بپذیریم ما درقبال فرهنگ غرب هم اثرگذار بوده ایم وهم تأثیر پذیر و اینکه خداوند در قرآن می گوید: «سیروا فی الارض»یعنی هم ببینید و هم بهره ببرید. و رهبری با ظرافت خاصّی  سبک زندگی ایرانی - اسلامی را مطرح کرده اند.

اسلامِِ تنها یعنی تفکّر پایبند و جلوگیری کننده از پیشرفت.

فرهنگ ایرانیِ تنها، یعنی گرفتاری در خیال و توهّم.

دکتر هادوی:

دکتر هادوی سؤالی را مطرح کردند اینکه اگر از بدو اسلام همین نگاه ترکیبی وجود داشت پس چرا پیامبر را اُمّی می نامیم؟ اُمّی به معنای مکتب نرفته و اینکه پیامبر اندیشه اش را از هیچ جا نگرفته است. ما اصرار داریم که پیامبر دیدگاه ترکیبی ندارد بلکه اصیل است.

اسفندیاری:

1-امّی بودن پیامبر به معنای ترکیبی نبودن نیست. فرهنگ اسلام با ترکیب شروع شده است.

2- تورات و انجیل تصدیق کننده ی پیامبرند .

3- پیامبرحکم و قضاوت هر گروه را براساس کتاب های دینی خودشان انجام می دادند.

4- پیامبر برای آزادی اسیران جنگی شرط می گذارد که هر حرفه و هنری دارند به مسلمانان آموزش دهند.

5- چهار ماه حرام هم از فرهنگ اعراب وارد اسلام شده است.

6- پیامبر اسلام فرهنگ خیلی از جوامع را پذیرفته است.مانند فرهنگ مدیریّتی حضرت یوسف و فرهنگ حضرت موسی و فرهنگی که از مصر آمده است.

7- چشم و گوش پیامبر بسته نیست که به همه ی حق ها ی دنیا نه بگوید، ما در اسلام احکام امضایی داریم .پیامبر حتی در آداب غذا خوردن هم تفاوت ایجاد کرده است.

8- در کل اسلام الزاماً منع ها را مطرح کرده است به این معنی که اسلام خرابی ها را درست می کند ولی آنجایی که درست است در مورد آن چیزی نمی گوید.

لازم به یادآوری است فایل صوتی جلسه کامل آزاد اندیشی با عنوان« بررسی سبک زندگی ایرانی- اسلامی» در تاریخ جمعه 16 مرداد 94 جهت استفاده دوستان ارائه می شود.

دانلود فایل بررسی سبک زندگی ایرانی- اسلامی

/ 1 نظر / 18 بازدید
Rima

بهترین سایت تفریحی http://www.myfundoni.ir